vaccine-vials

Friday, Dec 18, 2020

Our Illinois bishops today issued a statement on the moral permissibility of COVID-19 vaccines that have been in recent news. The statement may also be found in PDF format in English, Español and Polskie.

Illinois bishops join U.S. bishops’ statement on COVID-19 vaccines

Recent days have brought hopeful news to the global fight against the ongoing coronavirus pandemic. A COVID-19 vaccine has been approved by federal regulators, shipped across the country and used to inoculate front-line health care workers. Authorization of another vaccine appears imminent.

As a faith community concerned about the sanctity of human life from conception to natural death, we realize that many may be questioning the moral permissibility of these vaccines. We, the Catholic bishops of Illinois, join entirely the document released by the United States Conference of Catholic Bishops, “Moral Considerations Regarding the New COVID-19 Vaccines.”[1] The document offers a detailed analysis of the origin of current vaccines and concludes that the Moderna and Pfizer vaccines are morally acceptable. We urge all Catholics to read this document.

We thank the dedicated health care workers who have tended to and comforted those afflicted by the coronavirus, as well as their families. We express our gratitude to the resourceful scientists who have produced vaccines in record time and offer encouragement to those pursuing additional remedies. And we pray for all affected by this global health crisis, be it from the death of a loved one, illness from the virus, financial hardship or isolation from families and friends. 


[1] “Moral Considerations Regarding the New COVID-19 Vaccines” may be found here: https://www.usccb.org/moral-considerations-covid-vaccines

Los obispos de Illinois se unen a la declaración

de los obispos de Estados Unidos sobre las vacunas contra el COVID-19

Los últimos días han traído noticias esperanzadoras a la lucha mundial contra la actual pandemia de coronavirus. Una vacuna contra el COVID-19 ha sido aprobada por los reguladores federales, enviada a todo el país y utilizada para inocular a los trabajadores sanitarios de primera línea. La autorización de otra vacuna parece inminente.

Como comunidad de fe preocupada por la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, nos damos cuenta de que muchos pueden estar cuestionando la permisibilidad moral de estas vacunas. Nosotros, los obispos católicos de Illinois, nos unimos por completo al documento publicado por la Conferencia Estadounidense de los Obispos Católicos, “Consideraciones morales con respecto a las nuevas vacunas contra el COVID-19”.[1] El documento ofrece un análisis detallado del origen de las vacunas actuales y concluye que las vacunas Moderna y Pfizer son moralmente aceptables. Instamos a todos los católicos a leer este documento.

Damos las gracias a los dedicados trabajadores de la salud que han atendido y consolado a los afectados por el coronavirus, así como a sus familias. Expresamos nuestra gratitud a los ingeniosos científicos que han producido vacunas en un tiempo récord y ofrecemos aliento a quienes buscan remedios adicionales. Y oramos por todos los afectados por esta crisis de salud global, ya sea por la muerte de un ser querido, enfermedad por el virus, dificultades financieras o aislamiento de familias y amigos. 


[1] Las “Consideraciones morales con respecto a las nuevas vacunas contra el COVID-19” se pueden encontrar aquí (en inglés): https://www.usccb.org/moral-considerations-covid-vaccines

18 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie Katolickiej Konferencji Biskupów Stanu Illinois 
o szczepionce przeciw COVID-19

Ostatnie dni przyniosły pełne nadziei wiadomości dotyczące globalnej walki z trwającą pandemią koronawirusa. Szczepionka przeciw COVID-19 została zatwierdzona przez odpowiednie organy władzy na poziomie federalnym, wysłana do różnych miejsc w całym kraju i wykorzystywana jest do szczepień pracowników służby zdrowia pracujących na pierwszej linii pomocy. Wydaje się, że wkrótce otrzymamy zezwolenie na kolejną partię szczepionki. 

Jako wspólnota wierzących, zatroskana o poszanowanie świętości ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zdajemy sobie sprawę, że wiele osób może kwestionować moralną dopuszczalność tych szczepionek. My, katoliccy biskupi stanu Illinois, w całości przyłączamy się do dokumentu opublikowanego przez Konferencję Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych „Względy moralne dotyczące nowych szczepionek przeciw COVID-19” [1]. Dokument zawiera szczegółową analizę pochodzenia obecnych szczepionek i stwierdza, że ​​szczepionki Moderna i  Pfizer są moralnie dopuszczalne. Apelujemy do wszystkich katolików o przeczytanie tego dokumentu.


Dziękujemy zaangażowanym i oddanym pracownikom służby zdrowia, którzy opiekowali się i troszczyli się o osoby dotknięte koronawirusem oraz o ich rodziny. Wyrażamy naszą wdzięczność kreatywnym naukowcom, którzy w rekordowym czasie wyprodukowali szczepionki i zachęcamy do dalszych działań tych, którzy szukają dodatkowych środków leczniczych. Modlimy się za wszystkich dotkniętych globalnym kryzysem zdrowotnym, którzy cierpią z powodu śmierci bliskich osób lub choroby spowodowanej wirusem, borykają się z trudnościami finansowymi lub odczuwają skutki izolacji od rodziny bądź przyjaciół.


[1] “Moral Considerations Regarding the New COVID-19 Vaccines” may be found here: https://www.usccb.org/moral-considerations-covid-vaccines